Hội nghị công tác đầu năm 2015

Hội nghị công tác đầu năm 2015

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẦU NĂM 2015

C.TY CPTM XĂNG DẦU PHÁT

Ngày 04 tháng 01 năm 2015  Lãnh đạo Công ty CPTM Xăng dầu Phát. Tổ chức mở hội nghị triển khai công tác năm 2015. Về dự với hội nghị có đông đủ các CBCNV Công ty dưới sự chủ trì của chủ tịch HĐQT Mr Ngô văn Phát. Lãnh đạo công ty đã đánh giá trong năm qua 2014 tình hình chính trị kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế xã hội không ổn định , đã tác động không tốt đến việc kinh doanh của cty. Với sự cố găng nỗ lực vượt bậc của Lãnh đạo, và tập thể CBCNV, đã bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho CBCNV, Năm 2015 đề nghi tất cả CBCNV Cty cần nỗ lực cố gắng hơn nữa, đoàn kết khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra đưa công ty trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu được khách hàng va đối tác tin yêu xứng đáng với sự đồng hành trong suốt thời gian qua của khách hàng. Cũng tại hội nghị này công ty cũng đã thống nhất quy chế và VĂN HÓA của công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Kính mong sự đóng góp và chia sẻ  của quý đối tác, quý khách hàng cùng toàn thể CBCNV Cty để công ty hoàn thiện , phục vụ tốt hơn trong thời gian tới. Đề nghị CBCNV cty nghiêm chỉnh chấp hành để nội dung này đi vào thực tế mang lại sự thành công trong kinh doanh của công ty.

VĂN HÓA PHAT PETROL

” Văn hóa Phat petrol là các giá trị được bắt đầu từ sự duy trì và tôn tạo những thành quả tốt đẹp của các thế hệ đi trước đến các giá trị hiện tại, được hiện thực hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các mối quan hệ ứng xử đối nội và đối ngoại. Thông qua ý thức trách nhiệm, kỷ luật, nhiệt huyết, sáng tạo với công việc, môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, tương thân, tương ái của mỗi CBCNV, sự quan tâm của Ban lãnh đạo đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của mỗi CBCNV, giá trị truyền thống, nhân văn và hiện đại đã được kết tinh và hội tụ trong văn hóa Phat petrol “.

Văn hóa Phat petrol là những gì chúng tôi thể hiện thông qua:

* Văn hóa Phat petrol với khách hàng: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Phat petrol

* Văn hóa ứng xử trong nội bộ Phat petrol Sự đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm ;

* Văn hóa của Phat petrol với cơ quan quản lý Nhà nước, môi trường, cộng đồng và đối tác: Tuân thủ và đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội với các cơ quan hữu quan, địa phương, đơn vị bạn, xã hội, …Tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV trong Tổng Công ty, Bộ quy tắc ứng xử được xây dựng dựa trên những gì chúng ta đã, đang thực hiện và sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

NỘI DUNG VÀ DIỄN GIẢI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

VĂN HÓA CHUNG

1. Kỷ luật

2. Đồng tâm

3. Trung thực

4. Sáng tạo

5. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

6. Thân thiện, cởi mở, hợp tác.

Kết tinh trí tuệ và sức mạnh tập thể nằm ở nguyên tắc văn hóa chung. Tuân thủ kỷ luật Phat petrol chính là thể hiện trách nhiệm với chính mình, với Tổng Công ty, với tập thể, với pháp luật. Kỷ luật là điều kiện kiên quyết để thiết lập trật tự và chuẩn mực ứng xử chung trong mọi môi trường. Tuy nhiên, trong hoạt động vận hành chung, kỷ luật phải nằm trong một khối thống nhất. Cốt lõi của khối thống nhất đó chính là sự đồng tâm xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng, vì sự phát triển vững mạnh của Tổng Công ty. Bởi sự phát triển vững mạnh chính là đảm bảo chắc chắn cho lợi ích của mỗi CBCNV.

Ban lãnh đạo Tổng Công ty khuyến khích phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi CBCNV. Vượt lên những lối mòn, nói không với sự thụ động và cầm tay chỉ việc, mỗi CBCNV Phat petrol được quyền đề xuất phương pháp làm việc tiên tiến, sáng tạo để tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Vì sự trung thực là thước đo giá trị của mỗi cá nhân, do vậy toàn thể CBCNV Phat petrol hiểu rằng, trung thực là yêu cầu tiên quyết khi thực hiện các nhiệm vụ. Sự thiếu trung thực là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mâu thuẫn nội tại và mất niềm tin. Khi đã mất niềm tin, thì sẽ không còn chỗ đứng trong tập thể. Do vậy, giữ được sự trung thực, chính là tạo dựng được niềm tin để xây dựng tinh thần đoàn kết.

Mỗi CBCNV Phat petrol nhận thức được rằng, sự thân thiện, cởi mở, hợp tác chính là điều kiện để đi đến thống nhất, đồng lòng và kết nối trí tuệ tập thể từ những đóng góp của mỗi cá nhân.

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI CÔNG VIỆC

1. Nghiêm túc

2. Chủ động

3. Sáng tạo

4. Đúng, đủ

5. Hiệu quả

Với mỗi nhiệm vụ được giao, tinh thần nghiêm túc được đặt lên hàng đầu. Nghiêm túc gắn với ý thức trách nhiệm, với sự chủ động, sáng tạo, đúng, đủ và hiệu quả. Nghiêm túc cũng có nghĩa là nói không với thái độ làm việc qua loa, đại khái, thiếu ý thức, thụ động, dây dưa, thiếu trách nhiệm và không quan tâm đến kết quả công việc.

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI CẤP TRÊN

1. Tôn trọng

2. Có chính kiến

3. Tuân thủ

Trong quan hệ chấp hành – điều hành, Ban lãnh đạo Phat petrol đề cao trật tự và lề lối làm việc đảm bảo sự vận hành thống nhất theo đường hướng chỉ đạo chung. Mọi đường lối, chính sách, quy định của Tổng Công ty được đảm bảo tuân thủ bởi tất cả các CBCNV, tổ chức, đơn vị trong Tổng Công ty. Mỗi đơn vị, tổ chức, CBCNV thực hiện đúng chức năng tham mưu thông qua việc nêu chính kiến và được quyền bảo lưu chính kiến. Ban lãnh đạo Phat petrol tôn trọng các ý kiến tham mưu và có sự tiếp thu, giải thích để đảm bảo sự thống nhất khi thực hiện các công việc.

VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

1. Bình đẳng

2. Hợp tác bình đẳng trong vai trò thực hiện công việc, mỗi người có chức năng, vai trò và vị trí riêng trong tập thể. Hợp tác để gắn kết các nhiệm vụ của mình với nhiệm vụ của đồng nghiệp, tạo thành quy trình hoạt động vận hành khép kín trong toàn Tổng Công ty.

VĂN HÓA ỨNG XỬ KHÁCH HÀNG

1. Lắng nghe

2. Thấu hiểu

3. Mềm mỏng

4. Nhiệt tình

5. Hài hòa lợi ích

Phat petrol nhận thức rằng, lắng nghe nhu cầu của khách hàng chính là để hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ của mình. Nghe với sự thấu hiểu, tiếp thu với sự mềm mỏng, thực hiện với sự nhiệt tình nhất trong phạm vi khả năng có thể. Dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, thấu hiểu khả năng của mình để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

VĂN HÓA GIAO DỊCH

1. Tôn trọng

2. Cởi mở

3.Tác phong chuyên nghiệp

4. Thông tin trao đổi trọng tâm

5. Đúng giờ

6. Trang phục phù hợp

Giao dịch được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi mối quan hệ, kể cả quan hệ nội bộ, quan hệ   giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đồng nghiệp, với khách hàng, với đối tác, với cơ quan quản lý Nhà nước, với cộng đồng, xã hội, …

Nguyên tắc đầu tiên trong văn hóa giao dịch là sự tôn trọng. Tôn trọng văn hóa Phat petrol tôn trọng cấp trên, tôn trọng cấp dưới, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác , tôn trọng tập thể, … và tôn trọng chính mình.

Tinh thần cởi mở là chìa khóa giúp mọi hoạt động giao dịch thuận lợi và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Nụ cười trong giao tiếp, sự trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ thông tin, kiến thức sẽ giúp mỗi CBCNV có điều kiện học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

Tác phong chuyên nghiệp thể hiện tính kỷ luật, trí tuệ và vị thế của mỗi CBCNV trong giao dịch, thông qua phong thái làm việc nghiêm túc, khoa học. Thông tin trao đổi đúng trọng tâm, đúng đối tượng và đạt được hiệu quả tiếp thu. Việc trao đổi thông tin chỉ nằm trong phận sự được giao và được phép trao đổi. Không một ai được phát ngôn và cung cấp các thông tin nằm ngoài nhiệm vụ của mình, các phát ngôn thiếu chính xác, không thuộc phạm vi chức trách của mình có thể làm ảnh hưởng đến vị thế pháp lý, hình ảnh và đoàn kết nội bộ Phat petrol

Đúng giờ và trang phục phù hợp là yếu tố luôn được coi trọng trong văn hóa giao dịch Phat petrol

CÁC NỘI DUNG CẦN TRÁNH TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG SỞ

1. Thường xuyên tụ tập đông người không vì mục đích công việc

2. Phát ngôn gây ảnh hưởng xấu đến người khác, gây mất trật tự nơi công sở

3. Làm việc riêng trong giờ làm việc

4. Tham gia các diễn đàn, trang mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến công việc được giao

5. Trang phục không phù hợp

7. Thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ chung.

8. La cà tại các vị trí không thuộc phận sự công việc của mình để nói chuyện và làm việc riêng.

 

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *