CÔNG TY CPTM XĂNG DẦU PHÁT ĐÓN NHẬN DANH HIỆU DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÌ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG NĂM 2014

CÔNG TY CPTM XĂNG DẦU PHÁT ĐÓN NHẬN DANH HIỆU DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÌ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG NĂM 2014

Bảo vệ thiên nhiên và môi trường đã, đang và mãi mãi là nhiệm vụ quan trọng của nhân loại nói chung và những người sản xuất kinh doanh- Doanh nhân nói riêng. Hơn bao giờ hết sự biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất, hiện tượng thủng tầng ôzôn, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường,…..đang đe dọa sự sống loiaf người. Cả nhân loại trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp và Doanh nhân cần nhận thức và có trách nhiệm bảo vệ thiên  nhiên môi trường, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình

“Greentech Award” nhằm ghi nhận sự đóng góp của Doanh nhân, vinh danh và truyền thong những điển hiinhftieen tiến trong công tác bảo vệ thiên nhiên môi trường của Doanh nghiệp

Ngày 15/8/2014 công ty CPTM xăng dầu Phát VINH DỰ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN Danh hiệu DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÌ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG NĂM 2014 Do Bộ Tài nguyên và môi trường, Hội bảo vệ thiên nhiên Môi trường VIỆT NAM Tổ chức

 228-_05

 

 

Ông NGÔ VĂN PHÁT CHỦ TỊCH HĐQT tham  dự Diễn đàn Doanh nhân Việt nam vì thiên nhiên môi trường bền vững 2014 tại văn phòng  nhà khách Quốc hội

228-_02 228-_01

228_-_07

Ông VŨ TIẾN DŨNG Đại diện công ty CPTM xăng dầu Phát đón nhận DANH HIỆU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÌ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 2014

228-_04

Ông ĐOÀN TRẦN SƠN Uỷ quyền đón nhận Danh hiệu DOANH NHÂN VIỆT NAM VÌ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 2014 ( Doanh nhân CT HĐQT Ngô văn Phát)

Một số hình ảnh buổi lễ Vinh danh DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÌ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 2014 :

228-_10 228-_11 228-_03

228-_06

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *