Văn hóa doanh nghiệp

Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp

QUY ƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÁT I/ Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi 1, Sứ mệnh Phat Petraco – Tiếp bước cho mỗi chuyến đi của Bạn. 2, Tầm nhìn Phat Petraco trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam 3, Giá trị cốt lõi - Trách nhiệm - Minh [...]

Vì miền Trung ruột thịt

Trong không khí cả nước đang hướng về miền Trung, với tinh thần lá lành đùm lá rách, Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty nhằm giảm bớt phần nào những [...]

Một PHAT PETRACO lớn mạnh

Cán bộ nhân viên, công ty cổ phân Thương mại Xăng dầu Phát thân mến ! Trong những năm qua, với những cố gắng nỗ lực vượt bậc của cán bộ công nhân viên công ty. Đã đạt được những thành quả quan trọng và đáng khích lệ. Doanh thu [...]

Công luận và báo chí

Năm 2013 qua đi với sự cố gắng nỗ lực của CBCNV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã đề ra với tinh thân tất cả vì một Phat Petraco vững mạnh. Nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, [...]

TRÁCH NHIỆM NIỀM TIN VÀ HIỆU QUẢ

Từ năm 2012 đến nay, quy trình bán hàng chuẩn đã được áp dụng thống nhất tại tất cả các cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty cổ phần TM xăng dầu Phát. Việc thực hiện quy trình bán hàng này góp phần cải tiến [...]