Author - admin

Thư ngỏ

THƯ NGỎ    Kính thưa quý khách hàng !    Nói đến công ty cổ phần thương mại xăng dầu phát là nói đến các sản phẩm “ uy tín và chất lượng ”. Chúng tôi lấy chữ tín để phục vụ khách hàng. Chúng tôi tự hào về danh hiệu của mình, để đáp lại niềm tin của quý khách hàng, [...]

Hội nghị công tác đầu năm 2015

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẦU NĂM 2015 C.TY CPTM XĂNG DẦU PHÁT Ngày 04 tháng 01 năm 2015  Lãnh đạo Công ty CPTM Xăng dầu Phát. Tổ chức mở hội nghị triển khai công tác năm 2015. Về dự với hội nghị có đông đủ các CBCNV Công ty [...]