Tin T?ng cng ty

Chuy?n xe cng tc ??y ??a chng ti ??n v?i Cng ty CP Th??ng m?i X?ng d?u Pht m?t trong nh?ng doanh nghi?p c thnh tch ?n t??ng trong s?n xu?t, kinh doanh ? ??t C?ng H?i Phng. Trong kh kh?n, thch th?c chung c?a n?n kinh t?, doanh…
Tin t?ng h?p

Chuy?n xe cng tc ??y ??a chng ti ??n v?i Cng ty CP Th??ng m?i X?ng d?u Pht m?t trong nh?ng doanh nghi?p c thnh tch ?n t??ng trong s?n xu?t, kinh doanh ? ??t C?ng H?i Phng. Trong kh kh?n, thch th?c chung c?a n?n kinh t?, doanh…
Video clip

Gi d?u th? gi?i

Crude Oil
45.59
-1.58%
Natural Gas
2.99
+5.06%
Gasoline
1.35
+1.27%
Heating Oil
1.65
+0.53%
Gold
1292.60
-0.63%
Silver
18.28
-0.34%
Copper
2.54
-2.48%
Ngu?n: www.oil-price.net

Gi trong n??c
X?ng RON 95          16.270
X?ng RON 92          15.670
DO 0,05S          15.170
DO 0,25S          15.120
D?u ho?          15.610
Xem chi ti?t


??i tc
   

 

Lin k?t

 

 

Tin t?c  |  An sinh x h?i  |  Th? vi?n ?nh  |  Video | ?o t?o - Tuy?n d?ng  |  S? ?? site | H?i ?p

S? l??t truy c?p:

Copyright © 2013 Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát. All rights reserved. Thiết kế website bởi Digitalstar.vn